İstanbul Sanayi Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
Kişisel Verilerin korunması ile ilgili aydınlatma metnini (www.toshexpo.com.tr) okudum. Tezulaş Fuar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin, fuar hakkında bilgilendirilmem, davetiye gönderimi ve fuar değerlendirme anketlerinin iletilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesini açık rızam ile onaylıyorum.